Zum Seitenanfang
Hier finden Sie:

NASZE OFERTY ZWIĄZANE Z POSTEM

Praktykowanie postu w niepowtarzalnej atmosferze klasztoru umożliwi Państwu otwarcie się na nowe doświadczenia. Ma ono służyć zastanowieniu się i zdobyciu lepszej orientacji w życiu codziennym, jego skutkiem jest również długotrwałe wzmocnienie sprawności intelektualnej i jasności myślenia.

Nasze oferty: „Post dla osób zdrowych wg. dra Buchingera” oraz „Tydzień postu zasadowego” są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych, które są zdrowe i nie przyjmują żadnych leków. Zgłoszeń można dokonywać zarówno indywidualnie, jak i jako grupa czy rodzina. Uzupełnieniem Waszego tygodnia postu będą różnorodne propozycje ruchu na świeżym powietrzu, gimnastyka i ćwiczenia relaksacyjne, jak i możliwość wymiany doświadczeń i rozmów na tematy religijne i intelektualne.

Nasze oferty związane z postem różnią się w swej istocie pod tym względem, że post praktykowany według metody dra Buchingera polega na rezygnacji z przyjmowania pokarmów stałych, natomiast post zasadowy (na basie zasad) na wykluczeniu z diety kwasotwórczych produktów żywnościowych. Obydwa rodzaje postu prowadzą do odtrucia i oczyszczenia organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii.

„Mnich powinien wprawdzie zawsze żyć tak, jak w okresie Wielkiego Postu, ale tylko nieliczni posiadają konieczną do tego siłę. Dlatego zalecamy, abyśmy przynajmniej w tych dniach wielkopostnych baczyli na nasze życie w całej nieskazitelności…’”

fragment Reguły św. Benedykta